Çocuk Kurslarımız

1-BAĞLAMA
Genel: Bu programda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, temel seviye, ikinci seviye ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi- becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.
Kurs Verilen Merkezler
...........

2-KEMAN
Genel: Keman eğitimini tamamlayan bireyin; çalarak anlama, anlatma, dinleme ve yaratıcılık gücünü geliştirmesi, keman ile ilgili Türk müziği ve evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturması, bireysel ve grup çalışmalarında kişilerin sorumluluk bilinci geliştirmesi, amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
...........

3-GİTAR
Genel: Gitar eğitimini tamamlayan bireyin; müziğin temel öğelerini açıklaması, gitarda sol anahtarını yatay ve dikey olarak okuma, sağ ve sol el koordinasyon, deşifre, icra, sahne ve performans becerisi kazanmaları, müzik yoluyla anlama, anlatma, dinleme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri, müziğin dünyada ortak bir dil olduğu bilincini kazanmaları amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkez
..........

4-PİYANO
Genel: Programda, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim gibi ortak becerilerin yanı sıra, piyano öğretimine ait, sağ ve sol el koordinasyon becerisi, temiz ses elde etme becerisi, piyano tekniklerini uygulayabilme becerisi, deşifre becerisi, yorumlama becerisi, sahne ve performans becerileri yer almaktadır.
Kurs Verilen Merkez
..........

5-ENGELLLİLER RİTİM ATÖLYESİ
Genel: Engelli bireylerin zihin- kas koordinasyonunu sağlayıp, duyusal ve sosyal gelişimlerini arttırıp, sanatla buluşturmak amacıyla oluşturulan atölyedir.
Kurs Verilen Merkez
...........

6-YARATICI DRAMA
Genel: Çocukların sosyal gelişimlerini destekleyip, sözel ve bedensel ifade ile iletişim kurabilme, anlama-dinleme kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmayı amaçlayan atölyemiz, çocukların hem yaratıcılıklarına hem de düşünsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacındadır.
Kurs Verilen Merkezler
..........

7-ÇOCUKLARA MUTFAK ATÖLYESİ
Genel: Çocukların mutfakta yer alması çok yönlü gelişmelerini ve düşünmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda sosyal ve duyusal becerileri geliştirmek amacıyla da planlanmıştır.
Kurs Verilen Merkez
...........

8-BALE
Genel: Dans eğitiminin temellerinden biri olan bale dersleri, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunup, çocuklara dayanıklılık ve esneklik sağlarken bedenlerinin kapasitelerini ve yeteneklerini kullanabilmelerine de yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Kurs Verilen Merkez
..........

9-TÜRK İŞARET DİLİ
Genel: Çocuk ve yetişkin bireylerin empati yaparak, işitme engelli kişilerin ana dili olan işaret dilini öğrenip; onlarla iletişim kurmalarını sağlamak ve gündelik hayatta onlara yardımcı olmak amacıyla planlanan atölyedir.
Kurs Verilen Merkezler
..........

10-BRAİLLE ALFABESİ
Genel: Braille Alfabesi, görme engelli bireyleri okuma-yazmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş kabartmalı yazıdır. Bu atölyemizde öğrencilerimizin parmaklarıyla görmeyip; öğrenip, görme engelli bireyler için masal, şiir vb. materyaller oluşturmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Kurs Verilen Merkez
..........

11-RESİM SANAT EĞİTİMİ
Resim Sanat Eğitimi alan çocuklar desen, perspektif ve renklendirme
alanlarında gerekli yeterliliklere sahip, resim ile ilgili kavramlar doğrultusunda, bilgi, beceri
ve yorumları ile uygun araç ve gereçleri kullanarak ve kişisel gelişimlerini arttırarak, Resim
Sanat Eğitimi uygulamaları yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
..........

12-GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ
Genel: Görsel Sanatlar Atölyesi kurs programını bitiren bireylerin; seçilen tema doğrultusunda, kendi fikirlerini yansıtabilmeleri, görsel sanat çalışmasını tasarlayabilmeleri, uygulayabilmeleri ve eleştirebilmeleri amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkez
..........

13-ETKİLİ VE HIZLI OKUMA
Genel: Bireyin, etkin ve hızlı okuma tekniklerini tanıması, okuduğunu anlama, hatırlama, yorumlama, değerlendirmeye ilişkin bilgi, beceri ve tutum sergilemesi, paragraf ve metin düzeyinde çözümlemeler yapabilmesi, basılı ve elektronik ortamlarda amacına uygun okuma yapabilmesi, reklam, haber vb. medya metinlerini eleştirebilmesi, ön bilgi ve deneyimlerini okuduğunu anlamada kullanması, okuduğu metinler arasında (öykü, denememe, gazete, dergi vb.) karşılaştırma yapabilmesi, amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
..........