Çocuk Kurslarımız

1-BAĞLAMA
Genel: Bu programda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, temel seviye, ikinci seviye ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi- becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.
Kurs Verilen Merkezler
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi

2-KEMAN
Genel: Keman eğitimini tamamlayan bireyin; çalarak anlama, anlatma, dinleme ve yaratıcılık gücünü geliştirmesi, keman ile ilgili Türk müziği ve evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturması, bireysel ve grup çalışmalarında kişilerin sorumluluk bilinci geliştirmesi, amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
........

3-GİTAR
Genel: Gitar eğitimini tamamlayan bireyin; müziğin temel öğelerini açıklaması, gitarda sol anahtarını yatay ve dikey olarak okuma, sağ ve sol el koordinasyon, deşifre, icra, sahne ve performans becerisi kazanmaları, müzik yoluyla anlama, anlatma, dinleme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri, müziğin dünyada ortak bir dil olduğu bilincini kazanmaları amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
.........

4-PİYANO
Genel: Programda, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim gibi ortak becerilerin yanı sıra, piyano öğretimine ait, sağ ve sol el koordinasyon becerisi, temiz ses elde etme becerisi, piyano tekniklerini uygulayabilme becerisi, deşifre becerisi, yorumlama becerisi, sahne ve performans becerileri yer almaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
........

5-ENGELLLİLER RİTİM ATÖLYESİ
Genel: Engelli bireylerin zihin- kas koordinasyonunu sağlayıp, duyusal ve sosyal gelişimlerini arttırıp, sanatla buluşturmak amacıyla oluşturulan atölyedir.
Kurs Verilen Merkezler
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi

6-ENGELLLİLER DRAMA ATÖLYESİ
Genel: Engelli bireylerin zihin- kas koordinasyonunu sağlayıp, duyusal ve sosyal gelişimlerini arttırıp, sanatla buluşturmak amacıyla oluşturulan atölyedir.
Kurs Verilen Merkezler
.......

7-YARATICI DRAMA
Genel: Çocukların sosyal gelişimlerini destekleyip, sözel ve bedensel ifade ile iletişim kurabilme, anlama-dinleme kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmayı amaçlayan atölyemiz, çocukların hem yaratıcılıklarına hem de düşünsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacındadır.
Kurs Verilen Merkezler
........

8-ÇOCUKLARA MUTFAK ATÖLYESİ
Genel: Çocukların mutfakta yer alması çok yönlü gelişmelerini ve düşünmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda sosyal ve duyusal becerileri geliştirmek amacıyla da planlanmıştır.
Kurs Verilen Merkezler
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

9-BALE
Genel: Dans eğitiminin temellerinden biri olan bale dersleri, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunup, çocuklara dayanıklılık ve esneklik sağlarken bedenlerinin kapasitelerini ve yeteneklerini kullanabilmelerine de yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

10-TÜRK İŞARET DİLİ
Genel: Çocuk ve yetişkin bireylerin empati yaparak, işitme engelli kişilerin ana dili olan işaret dilini öğrenip; onlarla iletişim kurmalarını sağlamak ve gündelik hayatta onlara yardımcı olmak amacıyla planlanan atölyedir.
Kurs Verilen Merkezler
........

11-PRATİK İŞARET DİLİ
Genel: İşaret dilinde el ve parmakların genel kullanım şekilleri, selamlaşma ve günlük yaşamda kullanılan işaretler ile ilgili pratik kullanımı amaçlayan atölyedir.
Kurs Verilen Merkezler
.......

12-ÇOCUKLAR İÇİN RESİM SANATI EĞİTİMİ
Resim Sanat Eğitimi alan çocuklar desen, perspektif ve renklendirme alanlarında gerekli yeterliliklere sahip, resim ile ilgili kavramlar doğrultusunda, bilgi, beceri
ve yorumları ile uygun araç ve gereçleri kullanarak ve kişisel gelişimlerini arttırarak, Resim Sanat Eğitimi uygulamaları yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

13-SATRANÇ
Genel: Bireyin, satranç oyununu tanıması ve kurallarını bilmesi, tek hamlelik mat problemlerini çözebilmesi, temel matları gerçekleştirebilmesi, taşların değerlerini bilmesi, satranç maçı yapabilmesi, zeka potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, çok sayıda kuralı aynı anda değerlendirebilmesi, analitik düşünce yeteneğinin ve dikkatinin gelişmesi, spor ahlâkını kavraması amaçlanmıştır.
Kurs Verilen Merkezler
.......

14-ANLAYARAK HIZLI OKUMA ATÖLYESİ
Genel: İlkokul kademesindeki çocukların, kitap okurken; göz tembelliğini yenerek, hızlı ve kolay algılaması için nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğretmeyi hedefleyen bu atölyemiz; çocukların dil gelişimine katkı sağlar. Metin okurken zaman, mekan, kişi, tema ve ana fikir kavramlarını mantıksal düşünme süzgecinden geçirerek; eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı amaçlar.
Kurs Verilen Merkezler
........

15-DUYUSAL OYUN ATÖLYESİ
Genel: Bu atölye, çocuklara dünyayı yeni bir bakış açısıyla keşfetmeyi öğretiyor. Eğlenceli bir şekilde, çocuklar çevrelerini görmeyi, duymayı, koklamayı, tatmayı ve dokunmayı deneyimleyerek öğreniyorlar. Mesela, hayal ettikleri trenle gittikleri her durakta, duydukları sesleri, kokuları, renkleri ve dokuları fark ediyorlar. Eğitmenleri rehberlik ederek, çocuklar hangi duyuları kullanarak dünyayı keşfettiklerini anlıyorlar. Bu sayede, farklı duyuların ne kadar önemli olduğunu kavrayarak atölyeden ayrılıyorlar.
Kurs Verilen Merkezler
........

16-ÇILGIN KOLAJLAR ATÖLYESİ
Genel: Bu atölyede çocuklar, desen kavramını ve mimarideki geometrik şekilleri öğreniyorlar. Farklı geometrik şekillerin isimlerini keşfederken, renkli karton ve elişi kâğıtlarından kolaj (kes yapıştır) tekniğini kullanarak kendi iki boyutlu geometrik desenlerini tasarlıyorlar. Basit yıldızlardan başlayarak, renkleri kullanarak çok çeşitli ve karmaşık desenleri keşfetmeleri sağlanıyor. Bu atölye, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve geometriyle eğlenceli bir şekilde tanışmalarına yardımcı oluyor.
Kurs Verilen Merkezler
.......

17-MİNİK MİMARLAR ATÖLYESİ
Genel: Bu atölyede çocuklar, çeşitli materyaller kullanarak hayallerindeki tasarımı oluşturmanın keyfini yaşıyorlar. Öğrenciler, ölçme, kesme ve yapıştırma teknikleriyle farklı tasarımlar ortaya çıkararak yaratıcılıklarını geliştiriyorlar. Bu etkinlik sadece eğlenceli değil, aynı zamanda çocuklara pratik el becerileri kazandırıyor ve hayal güçlerini somutlaştırma fırsatı sunuyor.
Kurs Verilen Merkezler
........