?? Aradı?ınız etkinli?i belediyemizde daha önce yapılmamı? gözüküyor. Etkinli?in gelmesi için bizimle ileti?ime geçerek yardımcı olabilirsiniz.