Yetişkin Kurslarımız

BAĞLAMA
.....................................................................................................................................................................
Genel: Bu programda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, temel, ikinci seviye ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.
Eğitim Süresi: 300 saat
Kurs Verilen Merkezler
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

PİYANO
.....................................................................................................................................................................
Genel: Batı müziğinde piyanoyu temel, ikinci seviye ve ileri seviyede genel müzik tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir.
Eğitim Süresi: 232 saat
Kurs Verilen Merkezler
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

ÇİNİ
.....................................................................................................................................................................
Genel: Bu kurs programında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tahrirleme işlemi yapılmış olan farklı çini formlar üzerinde tekniğine uygun boyama, sırlama ve pişirim işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Eğitim Süresi: 318
Kurs Verilen Merkez
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

TOKAT TAHTA BASKI
.....................................................................................................................................................................
Genel: Bu programda mesleğe yönelik olarak öğrencinin, ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilmesi, temel yeterliklere sahip olabilmesi, ben merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilmesi hedeflenmektedir.
Eğitim Süresi: 152 saat
Kurs Verilen Merkez
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi

TEZHİP
.....................................................................................................................................................................
Genel: Tezhip; altın ile süsleme anlamına gelip yazıların değerini ifade etmek için gelişmiş bir sanat dalıdır. Bu programla tezhip sanatının araç gereçleri, bu sanatta kullanılan teknik ve üsluplar ve kullanım alanları öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi: 504 saat
Kurs Verilen Merkez
Atakent Kültür ve Sanat Merkezi

MOZAİK
.....................................................................................................................................................................
Genel: Mozaik kurs programını bitiren bireylerin; mozaik tekniği kullanılarak ürün oluşturma ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi: 132 saat
Kurs Verilen Merkez
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi

ÖN MUHASEBE
.....................................................................................................................................................................
Genel: Bu kurs programında, mevzuata uygun olarak ön muhasebe işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Eğitim Süresi: 357 saat
Kurs Verilen Merkez
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
.....................................................................................................................................................................
Genel: Bu kurs programında, mevzuata uygun olarak muhasebe işlemlerinde, defter ve belge düzenleme işlemleri, genel muhasebe kayıt işlemleri ve bilgisayarda muhasebe paket programı kullanarak muhasebe işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Eğitim Süresi: 559 saat
Kurs Verilen Merkez
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

Aylık Etkinlik Kitapçığımızı İncelemek İçin Tıklayınız!