Yetişkin Kurslarımız


A-SANAT KURSLARI

1-YAĞLI BOYA RESİM
Genel: Bu programda öğrencilere; resim ile ilgili temel kavramları tanımaları ve bilgileri kullanarak eser üzerinde açıklamaları, yağlı boya tekniğini tanımaları ve uygulamaları, yağlı boya tekniğinde iyi sonuçlar almak için dikkat edilecek hususları açıklayabilmeleri, aşamalarına göre yağlı boya tekniğini kullanmaları hedeflenmiştir.
Kurs Verilen Merkezler
.....

2-RESİM SANAT EĞİTİMİ
Genel: Bu programda öğrencilerin; resim sanatının kısa tarihçesi ve sanatın oluşumu ile ilgili kavramları açıklaması, resim sanat alanındaki temel bilgi ve becerileri kazanması, resim sanat alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olması amaçlanmıştır.
Kurs Verilen Merkezler
.......

3-AKRİLİK BOYA RESİM
Genel: Akrilik boya resim kursunu bitiren bireylerin; resim ile ilgili temel kavramları tanımaları ve bilgileri kullanarak eser üzerinde açıklamaları, akrilik boya tekniğini tanımaları ve uygulamaları, akrilik boya tekniğinde iyi sonuçlar almak için dikkat edilecek hususları açıklayabilmeleri, aşamalarına göre akrilik boya tekniğini kullanmaları amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

4-YAĞLI BOYA RESİMDE ÜSLUP OLUŞTURMA
Genel: Yağlı boya resimde üslup oluşturma kursu'nu bitiren bireylerin; dünya ve Türk resim sanatı hakkında bilgi sahibi olmaları, yağlı boya tekniği ile natürmort çalışmalarını başarı ile uygulaması, yağlı boya tekniği ile manzara çalışmalarını başarı ile uygulaması, yağlı boya tekniği ile figüratif çalışmalarını başarı ile uygulaması, yağlı boya tekniği ile soyut düzenlemeler yapması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

5-SANATSAL MOZAİK
Genel: Bireyin geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapması, nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapması, açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapması, renkli yüzey düzenlemeleri yapması, dokulu obje etütlerinden yola çıkıp yüzey üzerine özgün doku yorumları yapması, mozaik kompozisyonları yapması, donatı yüzeylerine uygun mozaik tasarım uygulamaları yapması, çağdaş mimari alan yüzeylerine mozaik uygulamaları yapması, dekoratif ürünlere uygun mozaik tasarım uygulamaları yapması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
..........

6-DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA
Genel: Dekoratif ev aksesuarları hazırlama kurs programını bitiren bireylerin; kumaş Abajur, makroma ürün yapımı, Davul Derisi Ürün, Canlı Çiçek tanzimi, Taş boyama ve boncuk aksesuarları ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
.......

7-DEKORATİF AHŞAP SÜSLEME
Genel: Dekoratif Ahşap Süsleme kurs programını bitiren bireyin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması, ürün tasarımı hazırlanması, ahşap ürünün boyaya hazırlanması, ahşap ürünün boyanması işlemlerini yapması, ahşap ürünün verniklenmesi ve süslemesini yapması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

8-DEKORATİF TABLO YAPIMI
Genel: Dekoratif Tablo Yapımı kurs programını bitiren bireyin, dekoratif tablo yapımı için ürün tasarımı yapma, dekoratif tablo yapma, dekoratif ürünlerin bakımını ve korunmasını yapma bilgilerine sahip olması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
.......

9-TIĞ ÖRGÜ ÇANTA YAPIMI
Genel: Tığ Örgü Çanta Yapımı kurs programını bitiren bireyin, cansız modellerden kompozisyon oluşturup objenin eskiz çizimini ve gölgelendirmesini yapması, tığ örücülüğünde temel teknikleri uygulaması, tığ örgü çanta uygulaması yapması, ürünlerin bakım ve onarımını yapması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

10-MİYUKİ TAKI YAPIMI
Genel: Miyuki Takı Yapımı kurs programını bitiren bireyin, miyuki yapımında kullanılan araç gereçleri tanıması, tasarı ilkelerine uygun tasarım panosu hazırlaması, miyuki tekniğine uygun desen hazırlaması, ürün oluşturması, ürünlerin bakım ve onarımını yapması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

11-TAKI YAPIM TEKNİKLERİ
Genel: Takı Yapım Teknikleri kurs programını bitiren bireyin, tarihi ve kültürel takıları tanıması, tasarı ilkelerine uygun tasarım panosu hazırlaması, ürün özelliğine uygun makrome temel düğümü yapması, örme tekniği ile ve farklı teknikleri bir arada kullanarak takı yapması, amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
.......

12-TEL VE ÇİVİ İLE TAKI YAPIMI
Genel: Tel ve çivi ile takı yapımı kurs programını bitiren bireyin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olabilmesi, tasarı ilkelerine uygun tasarım panosu hazırlayabilmesi, tel ve çivi ile takı yapabilmesi,
amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

13-GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ
Genel: Gümüş kazaz örücülüğü kurs programını bitiren bireyin, gümüş kazaz örgü tekniklerini bir arada kullanıp ürün tasarımı yapması, ürünlerin bakımı ve korunmasını yapması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
........

14-TIĞ OYASI
Genel: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tığ oyası tekniğine hazırlık yapma, tığ oyası yapma, tığ oyasının bakımı ve korunması, amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......


15-BAĞLAMA
Genel: Bu programda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, temel ve ikinci ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.
Kurs Verilen Merkezler
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi

16-TANBUR EĞİTİMİ
Genel: Tanbur Geleneksel Türk Musikisinin ana enstrümanlarından biridir. Musikimizin makamlarını perde üzerinde görebildiğimiz ve müzikal olarak da dinleyebildiğimiz bir sazdır. Tanburu genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.
Kurs Verilen Merkezler
........

17-KÜÇÜKÇEKMECE MUSİKİ TOPLULUĞU
Genel: Topluluğun amacı, müzik ortak paydası adı altında; farklı kesimlerden, farklı insanları bir araya toplamak ve Türk müziğini, meşk kültürünü, müzik kültürünü ve bunları vasıta edinerek devamlılığını sağlamaktır.
Kurs Verilen Merkezler
.......

18-TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU
Genel: Bu programda öğrencilere; Türk Sanat Müziğini öğrenmek ve grup halinde koordineli bir şekilde söyleyebilmeleri hedeflenmiştir.
Kurs Verilen Merkezler
........

19-TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
Genel: Bu programda öğrencilere; Türk Halk Müziğini öğrenmek ve grup halinde koordineli bir şekilde söyleyebilmeleri hedeflenmiştir.
Kurs Verilen Merkezler
.......

20-KADINLAR RİTİM ATÖLYESİ
Genel: Atölye çalışmamız kadınlara yönelik olup, iş ve günlük yaşamın streslerinden arınmak için oluşturulan farklı eğitim gruplarından ve farklı mesleklerden müzik severlere, farklı kültürlere ait vurmalı çalgıları ve ritim kalıplarını, geleneksel eğitim kalıpları dışında sunmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
........

21-NEFES TEKNİKLERİ ATÖLYESİ
Genel: Nefes egzersizleri solunum yollarını açmak, nefes alıp vermeyi geliştirmek ve rahatlamak için kullanabilecek farklı tekniklerdir. Bu egzersizler sıklıkla yoga ve meditasyon gibi uygulamalar sırasında kullanılır ve stresi azaltmak, enerjiyi artırmak ve zihni sakinleştirmek için önerilir.
Kurs Verilen Merkezler
........


B-MESLEK KURSLARI

1-İNGİLİZCE A1
Genel: Bu programda öğrencilerin; basit bir metni okumaları, bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazmaları, sayılar, miktarlar, fiyat ve zaman birimleri ile baş etmeleri, nezaket kalıplarını kullanmaları, basit bir şekilde yapılan yol tariflerini anlamaları amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

2-İNGİLİZCE B1
Genel: Bu programda öğrencilerin; bir konuşmayı başlatmaları, uygun bir şekilde sürdürmeleri ve sonlandırmaları, istek, arzu ve planlarını ifade etmeleri, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilecek durumların yanında, sıradan olmayan durumlarla da baş etmeleri, bilindik konularda hazırlık yapmadan bir sohbete dahil olup iletişimi ve etkileşimi sürdürmeleri, arada hata, eksik ve düzeltmeler için duraklama olmasına rağmen geniş çapta dil bilgisel ögeleri kullanmaları, bir günlük, bir blog, bir seyahat güncesi yazmaları amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
.......

3- MESLEKİ İNGİLİZCE (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ)
Genel: Mesleğin ait olduğu alandaki temel mesleki yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Kurs Verilen Merkezler
......

4-ALMANCA A1
Genel: Bu kurs programında, mevzuata uygun olarak; en temel gereksinimler ya da iyi bilinen konular söz konusu olduğunda, basit ifadeler kullanmaları ve sorulan soruları yanıtlamaları, kendilerini ve başkalarını tanıtmaları, nerede yaşadığı gibi kişisel bilgileri sormaları, cevaplamaları, basit bir metni okumaları, sayılar, miktarlar, fiyat ve zaman birimleri ile baş etmeleri, basit bir şekilde yapılan yol tariflerini anlamaları amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
.........

5-ALMANCA A2
Genel: Bu kurs programında, mevzuata uygun olarak; kendileri ve aileleri, alışveriş, görmek istedikleri yerler, meslekler vb. konularda sıkça karşılaşılan ifade ve deyimleri anlamaları, kendi tecrübelerini uygun ifade ve deyimlerle anlatabilmeleri, gündelik işleri yaparken iletişim kurabilmeleri, geçmişlerini basit ifadeler kullanarak tanımlayabilmeleri, yapılan bir davete uygun karşılık verebilmeleri, gelecekteki planlarından bahsedebilmeleri amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
.......

6-ALMANCA B1
Genel: Yabancı dil öğretim programı B1 Seviyesi “Eşik Düzey” olarak kabul edilen, öğrenenlerin standart ve açık dil kullanıldığında yardım almadan kendilerini ifade edebildikleri ve günlük hayatta karşılaşılan birçok durumla rahatça baş edebildikleri bir seviyedir.
Kurs Verilen Merkezler
........

7- AŞÇI ÇIRAĞI
Genel: Reçeteye göre besin öğelerini ve besin gruplarını dikkate alarak porsiyon miktarlarını tespit etmek. Ulusal ve uluslararası mevzuata göre gıda, çalışma ortamı ve ekipmanlarının hijyenini sağlamayı amaçlamaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
........

8-PASTACI ÇIRAĞI
Genel: Pastacı çırağı kurs programını bitiren bireylerin; mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri, alanın gerektirdiği temel yeterliliklere, mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterliliklere ve bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

9-YAŞ PASTA YAPIMI
Genel: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci, mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir, alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir ve mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Kurs Verilen Merkezler
.......

10-KADAYIF YAPIMI
Genel: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer, mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecek, alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecek, mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek, mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecek, kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Kurs Verilen Merkezler
........

11-BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ
Genel: Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması, istenilen formatta belgenin çıktısını alması, istenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması, görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlaması, fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
..........

12-OFİS PROGRAMLARI KULLANIMI
Genel: İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması, belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması, belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması, istenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi, istenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi, istenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması, istenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
........

13-BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
Genel: Bilgisayar destekli muhasebe kurs programını tamamlayan bireyin, mevzuata uygun ticari defter ve belgeler ile ilgili işlemleri yaparak arşivlemesi, mevzuata uygun perakende satış belgelerini, fatura ve irsaliyeyi ile fatura yerine geçen belgeleri düzenlemesi, mevzuata uygun menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenlemesi, hesap planını oluşturarak bilançoyu düzenlemesi, yevmiye defteri, büyük defteri ve mizanı düzenlemesi, varlık hesapları hareketlerini ve envanter işlemlerini kaydetmesi, kaynak ve nazım hesap hareketlerini yapması, gelir tablosu düzenlemesi amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
......

14-DİKSİYON
Genel: Bu kurs programı ile bireylerin Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanması amaçlanmaktadır.
Kurs Verilen Merkezler
........

15-1.KADEME OKUMA-YAZMA
Genel: Hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil ve zihinsel becerileri, temel matematik becerisini, günlük yaşamla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmıştır.
Kurs Verilen Merkezler
.........

16-TÜRK İŞARET DİLİ
Genel: Çocuk ve yetişkin bireylerin empati yaparak, işitme engelli kişilerin ana dili olan işaret dilini öğrenip; onlarla iletişim kurmalarını sağlamak ve gündelik hayatta onlara yardımcı olmak amacıyla planlanan atölyedir.
Kurs Verilen Merkezler
........