Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Destekli Proje Çizimi (AUTOCAD) CKSM SKSM

Genel :
Bilgisayar ortamında geometrik çizim yapabilme, görünüş çıkarabilme, ölçülendirme, yüzey işlemleri işaretlemelerini yapma eğitiminin verildiği programdır.

Konu Başlıkları :
Geometrik çizimler, görünüş çıkarma, ölçülendirme ve yüzey işlemleri temel geometrik çizimler, özellik ve tanımlama, yeterli görünüş çizimi ve kütüphane.

İstihdam Alanları :
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler talaşlı imalat, endüstriyel kalıpçılık, makine tasarım ve çizim, makine bakım ve onarım, endüstriyel modelleme sektörü vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi:
160 saat

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım SKSM

128 saatlik kursumuzda kursiyerlere, tanıtım ve reklam amaçlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında gerçekleştirebilme becerisi kazandırılır. Bu amaçla genel olarak tasarı ilkeleri, renk, reklam ve tasarım, vektörel çizim tabanlı tasarım; görüntü işleme tabanlı tasarım konuları üzerinde durulmaktadır.

Web Tasarım CKSM SKSM

192 Saatlik eğitim süresine sahip olan Web Tasarımcılığı eğitimlerimizde kursiyerler, web tasarımı ara yüzü oluşturma, web sitesi tasarımlarını siteye dönüştürme, kod yapıları hakkında bilgi sahibi olma (HTML, CSS), Hosting ve Domain işlemlerinde izlenecek yollar, arama motorlarına kayıt işlemleri gibi pek çok temel bilgiye sahip olmaktadırlar. Mezun olan kursiyerler, kendi web sitelerini tasarlama, yayınlama ve yönetme becerisini kazanmaktadırlar. Eğitimlerimiz Dream Weaver Photo Shop CS 3, Flash Fire Works programları üzerinden yapılmaktadır.

Web Uygulamaları Geliştirme CKSM SKSM

Genel :
Bu eğitimde; programlama dillerini kullanarak etkileşimli web uygulamalarını gerçekleştirebilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir.

Konu Başlıkları:
Betik Dili (Javascript), Etkileşimli Web Uygulamalarına Giriş, Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Temel İşlemler, Etkileşimli Web Uygulamalarında Web Formları, Etkileşimli Web Uygulamalarında
Veri Tabanı İşlemleri.

İstihdam Alanları:
Web tasarımı, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi:
160 saat

Ofis Programları Kullanımı CKSM SKSM

Genel :
Bu programla kursiyerlere; bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum hazırlama programlarını etkili olarak kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları:
Kelime işlemci programı, elektronik tablolama programı, sunum hazırlama programı.

İstihdam Alanları:
Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

Eğitim Süresi:
72 saat

Bilgisayar Programlama Teknikleri CKSM SKSM

Genel :
Bilgisayar programlamanın mantığını kurabilen, algoritma ve akış şemalarını oluşturabilen kişilerin yetiştirilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları :
Programlama temelleri, akış diyagramları, yapısal programlama temelleri, veri yapıları, temel algoritmalar.

İstihdam Alanları :
Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar

Eğitim Süresi:
104 saat

Bilgisayar Kullanımı CKSM SKSM

Genel :
Programa katılan kursiyerler, bilgisayarda yazı yazmaktan başlayıp grafik çizimi, programlama, sunum ve internet işlemlerini öğrenmektedir. Böylelikle bireysel gelişimlerine katkıda bulunmakta ve istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.

Konu Başlıkları:
Bilgisayar kullanma, işletim sistemleri temeller, işletim sistemleri gelişmiş özellikler, kelime işlemci programı, elektronik tablolama, sunu hazırlama, internet ve e-posta yönetimi.

İstihdam Alanları:
Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

Eğitim Süresi:
160 saat

Grafik Animasyon CKSM SKSM

128 Saatlik eğitimlerimizde kursiyerler özelikle masaüstü yayıncılık ve Web Tasarım konularında yeterlilik kazanmaktadırlar. Ayrıca fotoğrafa müdahale tekniklerini öğrendikleri bu eğitimlerde, kullandıkları programlarla bilgisayar tasarımlarını çok rahatlıkla yapabilecek düzeye ulaşmaktadırlar. Eğitimlerimizde Photoshop, Freehand, Corel Draw programları yer almaktadır

İnternet ve Posta Yönetimi SKSM

32 saatlik eğitim süresine sahip olan İnternet ve e–posta yönetimi kurslarımızda kursiyerler çağımızın vazgeçilmez teknolojisi olan internet hakkında gerekli bilgilere sahip olabilmekteler. Neredeyse zorunluluk haline gelen internet okur-yazarlığı ve e-posta adresi edinebilmekteler, e-devlet hizmetleri, uzaktan eğitim, bankacılık işlemleri, yazılı, görüntülü, sesli iletişim ve elektronik alışveriş gibi daha sayılamayan birçok konu hakkında beceriler kazandırılmaktadır. Eğitimlerde e-posta yönetim programı olan Outlook 2010 programı kullanılmaktadır.