8/14 Yaş Kurslarımız

Yetişkin Müzik ve Gösteri Sanatları

Piyano CKSM SKSM

232 Saatlik eğitim süresine sahip olan piyano kurslarımızda kursiyerler, eğitim alabilmektedirler. Eğitimlerimize devam eden kursiyerler müzik kültürünü kavrar, müzik zevklerini geliştirir, evrensel ve ulusal besteciler ile onların eserlerini tanır. Enstrümanın daha iyi kavranıp çalınabilmesi için kurslarımız nota, bona, solfej eğitimi ve nota değerleriyle ilgili çalışmalarla başlar. Enstrümana geçişte ise; enstrümanın dış görünümü, teknik özellikleri, duruş, tutuş teknikleri, öğrendiği nota eğitimi ile birlikte enstrümana uygulama çalışmaları yaparlar.

Gitar CKSM SKSM

232 Saatlik eğitim süresine sahip olan gitar kurslarımızda kursiyerler eğitim alabilmektedirler. Kurslarımız gitarın özellikleri, gitar tutuş stilleri, temel nota eğitimi, sağ ve sol el parmaklarının tanıtılması gibi temel bilgiler ile başlar. İlerleyen sürede kursiyerler trio çalışmalar yapar ve farklı gitar tekniklerini öğrenirler.

Keman CKSM SKSM

240 Saatlik eğitim süresine sahip olan keman kurslarımızda kursiyerler eğitim alabilmektedirler. Keman kursiyerleri, başlangıç seviyelerinde yay tutmayı, keman tutmayı öğrenir, daha sonra yay çekme çalışmaları yapar ve ilerleyen sürede belirli parçaları çalabilecek düzeye gelirler.

Bağlama CKSM SKSM

232 Saatlik eğitim sürelerine sahip olan bağlama kursları, kültür ve sanat merkezimiz bünyesinde verilmektedir. Başlangıç seviyelerinde kursiyerler, derslere nota eğitimi ile başlar, parmak alıştırmaları ve tezene vuruşları ile devam eder, basitten karmaşığa türküleri öğrenir ve pozisyonları egzersizlerle tanırlar. İlerleyen sürede ise değişik pozisyonlar ve teknikler edinen kursiyerlerimiz artistik duygularını ortaya çıkararak temel bir repertuara sahip olurlar

Halk Oyunları / Modern Halk Dansları CKSM

Kırklareli, Karadeniz, Antep yörelerinin gösterildiği halk oyunları kurslarımızda, kursiyerlerimiz oyun şekillerini ve tekniklerini öğrenerek bir grup içerisinde bu teknikleri uygulamayı öğrenmektedirler. Modern Halk Dansları kurslarımızda ise dünyadan halk dansları örnekleri ve modern dans tekniklerini öğrenmektedirler. Ayrıca, temel beden eğitimi, sahne duruşu, ritim ve koreografi çalışmaları dans eğitimleri içerisinde sunulmaktadır.

Halk Oyunları SKSM

Genel:
Halk oyunlarında, ilgili yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları:
Folklorun tarihi süreci, folklorun tanımı ve önemi, halk oyunlarının tatbiki, Anadolu’nun farklı yörelerinden halk oyunu çeşitleri ve bu oyunların bir kısmının öğrenilmesi..

İstihdam Alanları:
Bu branşta eğitim alanlar, kendilerini geliştirmenin yanı sıra, müzik ve gösteri sanatları alanında yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitim Süresi:
168 saat

Ney SKSM

100 Saatlik eğitim süresi içerisinde verilen ney kurslarımızda, kursiyerlerimiz derslere tutuş ve oturuş pozisyonları ile başlayıp ilerleyen derslerde temel sesler, nota, perde çalışmaları yaparlar. Ayrıca temel makamlar hakkında bilgi sahibi olarak enstrümanları üzerinde bunları pratiğe çevirme imkânı bulurlar.

Ses Eğitimi SKSM

232 Saatlik eğitim süresine sahip olan piyano kurslarımızda kursiyerler, müzik ve müzik ritminin temel öğelerini kullanabilmeyi, sesin öğelerini ve sesin oluşumunda rol oynayan organları tanıyabilmeyi, sesini anatomik ve fizyolojik yapısına uygun olarak doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmeyi öğrenebilmektedirler.

Uygulamalı Tiyatro CKSM

Genel :
Bu program ile; yaratıcı drama uygulamalarını yapabilen sahne gösterileri için bedenini ve konuşma enstrümanlarını doğru bir şekilde kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları:
İletişim, insan ilişkileri, yaratıcı drama, dekor ve aksesuar uygulamaları, kostüm ve aksesuar uygulamaları, sahne gösterileri.

İstihdam Alanları:
Mesleki yeterlilikleri kazananlar, eğlence hizmetleri alanında; tiyatrolar, TV yapımları ve organizasyon şirketleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi:
176 saat

Drama CKSM HKSM SKSM

Genel :
Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde bir beceri şeklinde sunabilme ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarak kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.
Konu başlıkları:
İletişim süreçleri, yaratıcı drama, diksiyon, kişisel gelişim ve beden dili..

İstihdam Alanları:
Mezun olan kursiyerler, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon şirketlerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresi:
144 saat

Türk Sanat Müziği Solfej-Koro HKSM

28 Saatlik bir süreyi kapsayan eğitimlerde kursiyerler I, II, III. seviyelerde eğitim alabilmektedirler. Bu eğitimler süresince kursiyerler, temel müzik bilgisini kavrarken, Türk Sanat Müziği’ne ait repertuar çalışmaları ile ölçü, ritmik solfej, aralık çalışmaları ve temel makamlar hakkında edindikleri bilgileri uygulamaktadırlar.